Seminar announcement

 • SEMINAR OD 7-11 MARTA 2016.
  SME FINANSIRANJE : OD BIZNIS PLANA DO EKSTERNOG FINANSIRANJA,
  U saradnji sa ATTF u Luksemburgu, prijavljivanje do 25. januara 2016.godine na mail UBCG
  - Preuzmite dokumente

 • Seminar SPREČAVANJE PRANJA NOVCA - OSNOVNI NIVO od 15-19 februara 2016. god. u Luksemburgu.
  - Preuzmite dokumente

 • SEMINAR CAMFIN-CMI od 22-26 februara 2016. god. u Luksemburgu.
  - Preuzmite dokumente

EBF_logo


IBA_logo


ATTF_logo

Poll

Are you satisfied with bank services in Montenegro?
 

Login FormHypo Alpe Adria banka AD Podgorica PDF Print E-mail

haab

Bank's name Hypo Alpe Adria banka AD Podgorica

Registered seat Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 143, 81000 Podgorica

Account

SWIFT

Phone +382 (0)20 408 600

Fax +382 (0)20 408 600

E-mail

Web site http://www.hypo-alpe-adria.co.me

 

   insurance   tel/fax:  +382 0(20) 232 028  ; e-mail: udruzenjebanaka@t-com.me