Seminar announcement

  • SEMINAR Sertifikovani privatni bankar, osnovni kurs od 23. maja do 31. maja 2016.godine u Luksemburgu.
    - Preuzmite dokumente

  • Specijalni program za C nivo izvršnih direktora, 6-10 jun 2016.god. - prijave do 22.aprila
    - Preuzmite dokumente

  • Upravljanje rizicima u bankarstvu, Luksemburg od 27. juna do 06. jula 2016. godine. Prijave do 6. maja 2016. god.
    - Preuzmite dokumente

EBF_logo


IBA_logo


ATTF_logo

Poll

Are you satisfied with bank services in Montenegro?
 

Login FormKomercijalna banka AD Budva PDF Print E-mail

kbbd
Bank's name Komercijalna banka AD Budva

Registered seat Poslovni centar Podkošljun bb, 86310 Budva

Account

SWIFT

Phone +382 (0)33 451 545, 451 471, 451 556

Fax +382 (0)33 451 794

E-mail

Web site http://www.kombankbd.com

 

   insurance   tel/fax:  +382 0(20) 232 028  ; e-mail: udruzenjebanaka@t-com.me