Seminar announcement

  • - Seminar Implikacije primene standarda Bazela III na poslovanje banaka – međunarodni i domaći aspekti, dana 5. juna 2015.godine u Podgorici (Mala sala UBCG) od 11-15 sati, a predavač je prof.dr Đorđe Đukić, sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Prijave do 18. maja.
    - Opširnije

  • Seminar Sertifikacija privatnog bankara od 4-12 maja 2015.godine u Luksemburgu
    - Preuzmite dokumente

  • Seminar HOW TO SHAPE NEW FUTURE OF YOUR BANK, 8-12 jun 2015.godine u Luksemburgu, seminar za izvršne direktore u bankama
    - Preuzmite dokumente

EBF_logo


IBA_logo


ATTF_logo

Poll

Are you satisfied with bank services in Montenegro?
 

Login FormKomercijalna banka AD Budva PDF Print E-mail

kbbd
Bank's name Komercijalna banka AD Budva

Registered seat Poslovni centar Podkošljun bb, 86310 Budva

Account

SWIFT

Phone +382 (0)33 451 545, 451 471, 451 556

Fax +382 (0)33 451 794

E-mail

Web site http://www.kombankbd.com

 

   insurance   tel/fax:  +382 0(20) 232 028  ; e-mail: udruzenjebanaka@t-com.me